Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Norra Åsums kyrka

   

 

                     

 

   

       Tre igensatta romanska fönster är synliga över den långt senare upptagna.

 

                    

 

   

       Senmedeltida utbyggnad i norr.

 

   

      Borgkullen väster om kyrkan där dess patronus troligen bott.

 

   

                                                Startsidan