Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Finja kyrka

    

Kyrkan är berömd för sina högkvalitativa romanska målningar vid triumfbågen och i koret. Dessa hör till de främsta i hela Europa och har viss inspiration från Bysans. Det är främst målningarna vänster om triumfbågen som bevarats.

 

    

Triumfbågsväggen var den romanska kyrkan skådevägg och dess möjligheter utnyttjades av kyrkomålarna. Här har den sk. Finjamästaren återgett det muntra motivet Yttersta domen som var vanligt förekommande.

 

                      

 

                      

 

                      

 

   

      En biskop leder heliga män.

 

              

Den konstnärliga kvaliteten på de romanska Finjamålningarna från 1100-talet är ganska uppenbar ställd mot en 1400-tals valvmålning i Stora Hammars kyrka. Då ärkebiskopen haft åtskilliga ägor i Finjaområdet kan detta förklara att en troligen internationell mästare kunnat anlitas för kyrkans besmyckande. Då denna konstform och kyrkobyggande överlag var relativt okänt i Norden under kristendomens tidiga fas, har ofta utländska målare och byggmästare utfört arbetena. På 1400-talet har man troligen själv tagit över dessa sysslor i större utsträckning. Det romanska måleriet är ofta högtidligare och mäktigare än 1400-talets, vilket var mer realistiskt och jordnära. Får man avslutningsvis vara skämtsam finns det en påtaglig likhet mellan det romanska ansiktet och Mr. Bean.

 

                      

 

   

 

                     

 

                     

 

                     

 

                     

                                 Romansk målning i absiden.

 

   

      Kyrkan från väst med tornet och en senare utbyggnad i söder.

 

   

 

   

                                          Startsidan