Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Historiska museet

   

      Modell över den första svenska staden Birka.

 

                  

 

                  

                            Gotländskt bildsten. Dessa är unika för Gotland.

 

                  

 

                  

 

   

      Detalj från gotländsk bildsten.

 

   

   

   

 

                     

 

                     

                                 Katolskt Mariaskåp.

 

                     

                                 Ärkeängeln S:t Mikael.

 

                     

 

                     

                                 Mariaskåp.

 

                     

                                 S:t Stefan med de stenar som visar hans martyrdödsmetod, stening.

 

                     

       Nordens populäraste helgon, den norske kungen S:t Olov som alltid trampar på sin hedniske baneman.

 

                     

                                 Staty från Lilla Beddinge i Skåne.

 

   

      S:t Göran och draken.

 

                     

                                 Biskopsstol.

 

   

Rekonstruktion av en lantkyrkas primära interiör under katolsk tid. Två helgonaltare stod som regel bredvid triumfbågen, där Maria fanns i norr och kyrkans skyddshelgon (patronus) eller Johannes i syd. Inga bänkar fanns under hela medeltiden utom stenbänkar längs sidorna för de som inte kunde stå.

 

   

 

   

De små romanska fönstren släppte inte in mycket ljus. I taket fanns träbjälkar och öppen takstol, vilket innebar större höjd i rummet jämfört med efter valvslagningarna på 1400-talet. På väggarna syns ett antal konsekrationskors.

 

   

     Gravhällar.

 

   

      Runinskrift på kyrkdörr.

 

                      

Det enda gravstenstäcke som överlevt intakt sedan medeltiden. Täckena användes för att dekorera högreståndspersoners gravhällar. Denna kommer från Skoklosters kyrka och har täckt Holmger Knutssons grav och gjordes hela 200 år efter hans död. Täcket kan vara ett samarbete mellan Albert Pärlstickare (Målare/Pictor) och nunnorna i klostret.

 

                      

 

                      

                       Anna själv tredje kallas bilden på S:t Anna (Marias mor), Maria och Jesusbarnet.

 

                      

                                   Maria.

 

   

 

                    

                               Anna själv tredje. S:ta Anna avbildades ofta som änka.

 

   

 

                      

 

                      

 

   

En av de berömda Danvikstavlorna som ursprungligen hängde i Klara kloster där Klara kyrka står idag. De har suttit på ett flandriskt altarskåp som gått förlorat. Efter klostrets nedläggande på 1520-talets slut flyttades de till Danvikens hospital, vilket gett dem deras namn. Från vänster S: ta Clara, hennes mor Ortulana och systern Agnes i en klosterträdgård.

Clara föddes liksom Franciskus i Assisi, Italien och var djupt inspirerad av densamme. Hon grundade francisikanerordens kvinnliga del Klarissorna vars kloster i Stockholm uppfördes 1289. Detta kom att bli ett av de största godsägarna i Uppland under medeltiden, men samtidigt det första som nedlades vid reformationen. Teglet användes till byggandet av Birger Jarls torn på Riddarholmen.

 

   

      På andra sidan av Danvikstavlan finns jungfru Maria i strålkrans.

 

                     

 

   

 

                    

                                                 Startsidan