Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

                                       

    Biskopskällaren på Ivö

     

Ivö nämns första gången runt 1250 i Kung Valdemars jordebok där den är upptagen på den kungliga listan över öar. Här räknas även upp vilka djur som är möjliga att jaga på öarna, samt närvaron av "hus" vilka kan tolkas som kungliga jaktslott. Därför är det troligt att ölistan betecknar kungliga jaktmarker. Biskopskällaren som ingått i ett 30 meter långt palats kan därför ha anlagts som jaktresidens för ärkebiskopen. En sägen omtalar att ärkebiskop Andreas Sunesen uppfört byggnaden i början av 1200-talet under hans sista år i ämbetet.

Efter att ha insjuknat i spetälska ska denne dragit sig tillbaka till Ivö och avlidit där 1228. Undersökningar av både skelettet och Biskopskällaren har dock visat att Sunesen lidit av reumatism istället för spetälska och att byggnaden uppförts redan på 1100-talet. Valven och stenbänkarna är sekundärt uppförda, och ursprungligen bestod källaren av ett träbjälkslag som tak. Fönstren i söder och öst är även de primära. Redan på 1600-talet var dock palatset borta

 

   

 

   

 

                      

 

   

 

   

 

   

 

                    

 

   

 

   

     Ivösjön.

Källa: Ödman, A. 2002. Borgar i Skåne. Lund.

                                                                                  Startsidan